Monday, May 26, 2014

"Pharrell Williams Happy We are from Tehran 2


free Iranian who made this video. people who made this video in Iran have been aressted by Islamic government of Iran.
خبار ۲۰:۳۰ سیما گزارشی از بازداشت دختر و پسرهایی که با آهنگ فارل ویلیامز در پشت بام رقصیده بودند را پخش کرد.

به گزارش سیمای جمهوری اسلامی، این جوانان ادعا کردند که کسی با پیشنهاد بازیگری به سراغ آنها آمده و قرار نبوده این فیلم در شبکه‌های اجتماعی پخش شود. یکی از پسرهایی که پشت به دوربین با خبرنگار سیما صحبت می‌کرد گفت: به ما گفتند این برای تست بازیگری است و ما شما را جهانی می‌کنیم.

یکی دیگر از بازیگران این فیلم نیز گفت که سازنده ادعا کرده که مجوزی برای ساخت فیلم بلند گرفته است.

سرتیپ سیدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به خبرنگار سیما گفت که این افراد ظرف ۲ ساعت شناسایی و ظرف ۶ ساعت، همه‌گی دستگیر شده‌اند. این فرمانده پلیس عوامل سازنده سرعت عمل پلیس در برخورد با سازندگان چنین فیلم‌هایی را بالا عنوان کرد.

اسامی بازداشت شدگان اعلام نشده است.

ممکن است این دستگیری برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کسانی باشد که در شبکه‌های اجتماعی فعالیتی مخالف قوانین جمهوری اسلامی کرده‌اند. گزارش‌های معتددی در باره ساخته شدن این فیلم در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده بود.#
Happy Iranian arrested by Islamic government of Iran.
Enhanced by Zemanta

No comments: