Sunday, November 10, 2013

Bak Kim Var? / Who's in Town? Geert Lovink in Istanbul


Please scroll down for English


Network Kültürleri

Medya teorisyeni ve eleştirmen Geert Lovink, İstanbul'daki ilk konuşmasında Institute of Network Cultures'ta (INC) yürüttüğü araştırmaları anlatacak. 

Lovink tarafından 2004'te kurulan INC, internet ve yeni iletişim mecraları ile network kültürlerine odaklı proje ve yayınlar üretiyor. Bu çalışmalar, yeni medyanın disiplinler ötesi doğası ile "Kendin yap" ve açık kaynak bileşenlerini merkez alıyor; internet ve gelişmekte olan mecraların sanatsal, politik ve teknik yönlerine vurgu yapıyor.

Taktiksel medya kavramını geliştiren teorisyenlerden Lovink'in yayımlanmış kitapları arasında Networks Without a Cause (2012), The Art of Free Cooperation (2007), The Principle of Notworking (2005) ve My First Recession (2003) bulunuyor.

Organized Networks / Network Cultures

For his first appearance in İstanbul, media theorist Geert Lovink will talk about his ongoing research at the Institute of Network Cultures (INC). A research network, established in 2004 by Lovink, INC focuses on the Internet and other new forms of media, to produce a diverse array of projects and publications with a strong emphasis on content. The field of network cultures revolves around the interaction between new forms of media, the Internet and mobile networks-- where users actively shape the technology. 

With a particular focus on the transdisciplinary nature of new media, its Do-It-Yourself (DIY) and open source components, INC/Lovink emphasizes the artistic, political and technical aspects of the Internet and other emergent media, including design, activism, art, philosophy, political theory and urban studies

Lovink was one of the key theorists behind the concept of tactical media. Among many others he has published the books Networks Without a Cause (2012), The Art of Free Cooperation (2007), The Principle of Notworking (2005) and My First Recession (2003).
Enhanced by Zemanta

No comments: